Mora och Orsa stärker samarbetet kring stadsbyggnad och miljö

Mora och Orsa kommuner har beslutat att skapa en gemensam miljö- och byggnadsnämnd med en tillhörande förvaltning. Målet är att erbjuda en mer effektiv handläggning av ärenden.

karta på dator, händer som pekar på skärmen

Redan idag har Mora och Orsa gemensamt miljökontor och stadsbyggnadskontor. Dessa två kontor är förvaltningar som jobbar mot flera politiska nämnder, vilket inte anses vara effektivt.

Stadsbyggnadskontoret som är placerat i Mora jobbar idag mot två byggnadsnämnder och två kommunstyrelser. Miljökontoret som är placerat i Orsa jobbar för en gemensam miljönämnd och två kommunstyrelser.

Flera olika alternativ har utretts, inklusive alternativet att helt avbryta samarbetet och låta kommunerna sköta sina egna verksamheter. Men båda kommunerna är överens om att ett stärkt samarbete är rätt väg att gå.

– Det här gör att vi kan erbjuda bättre service inom stadsbyggnad och miljö genom att resurserna används effektivare. Mora och Orsa har mycket gemensamt på området, så det är naturligt att gå ihop och inte ha separata nämnder och förvaltningar, säger Anna Hed (C), kommunstyrelsens ordförande i Mora.

– Det är positivt för Orsa och Mora och hela regionen att vi nu fördjupar samarbetet inom miljö, bygglov och planläggning. Det förbättrar möjligheten till kompetensförsörjning och vi kan ge en bättre service till våra företag och privatpersoner., säger Mikael Thalin (C), kommunstyrelsens ordförande i Orsa.

Stärkt samarbete ska ge snabbare handläggning

Målet med det stärkta samarbetet är att verksamheterna ska bli mer proaktiva och effektiva genom snabbare handläggning i tillståndsgivning och myndighetsutövning.

Båda kommunerna har också framhållit betydelsen av att säkerställa närhet och tillgänglighet till verksamheterna för medborgare och näringsliv.

Mora rekryterar ny förvaltningschef

De båda kommunerna har nu beslutat om ett stärkt samarbete i ett inriktningsbeslut. Ett slutligt beslut om formerna för det stärkta samarbetet ska tas av kommunfullmäktige i de båda kommunerna under våren 2021.

Mora kommun kommer att sätta igång med att rekrytera en ny förvaltningschef redan under hösten 2020.

Senast uppdaterad: 7 oktober 2020