Orsa kommun redovisar historiskt högt resultat i årets delårsrapport

Kommunens resultat fram till den 31 augusti 2020 visar på ett överskott med 35 miljoner kronor. Kommunen har i grunden en god ekonomi, men det stora överskottet kommer framförallt ifrån statliga bidrag kopplade till coronapandemin.

Sveriges nya sedlar ligger på ett bord. Foto.

Även för helåret 2020 är prognosen historiskt hög. Kommunen väntas göra ett överskott på 28 miljoner kronor och ytterligare nästan 11 miljoner kronor om man räknar in hela kommunkoncernen, det vill säga de kommunala bolagen. Den låga investeringsnivån och det höga resultatet har kraftigt förbättrat likviditeten och soliditeten i kommunen.

I grunden har kommunen en god ekonomi, men de stora överskotten beror främst på tillskott från staten på grund av coronapandemin. Staten har till exempel under 2020 betalat kommunernas sjukfrånvaro.

- Just nu ser det väldigt bra ut, men vi vet att det kommer bli mycket tuffare framöver så det här är ett välkommet tillskott. Den förbättrade likviditeten innebär en viss lättnad i framtida lånebehov i koncernen där investeringsbehoven är omfattande, säger ekonomichef Johan Hult.

Senast uppdaterad: 29 april 2021