Så berörs du som bor och verkar i Orsa kommun av Folkhälsomyndighetens lokala allmänna råd

​Smittspridningen ökar i Dalarna och sjukvården börjar nu bli alltmer belastad när det gäller att klara av vården av patienter med covid -19.

Folkhälsomyndigheten har därför beslutat om att införa lokala allmänna råd i länet. Beslutet har tagits i samråd med Smittskyddsenheten på Region Dalarna.

Bild på coronavirus, röda mot svart bakgrund

Så här påverkar de nya allmänna råden Orsa kommun:

Bibliotek och kulturhus:
Ställer in alla evenemang med externa medverkande. Biblioteket håller fortsatt öppet och fortsätter erbjuda utlämning av bokkassar.

Ungdomens hus:
Stänger verksamhet för mellanstadiet. Fortsätter ha öppet för högstadiet men anpassar öppettider och antal besökare.

Simhallen:
Stänger för allmänheten. Föreningarna som hyr in sig i simhallen ansvarar själva för att deras verksamhet följer Folkhälsomyndighetens beslut om allmänna råd och kravet på max 8 deltagare. (uppdaterat efter regeringens beslut 16 november)

Ishallen:
Vi stänger allmänhetens åkning. Föreningarna som hyr in sig i ishallen ansvarar själva för att deras verksamhet följer Folkhälsomyndighetens beslut om allmänna råd och kravet på max 8 deltagare. (uppdaterat efter regeringens beslut 16 november)

Sportoteket:
Stängs tills vidare.

Sporthallar:
Vi avbokar alla tider för privatpersoner och grupper som inte är föreningar just nu. Föreningarna som hyr in sig i skolornas sporthallar ansvarar själva för att deras verksamhet följer Folkhälsomyndighetens beslut om allmänna råd och kravet på max 8 deltagare. (uppdaterat efter regeringens beslut 16 november)

Medarbetare i Orsa kommun

För alla medarbetare i Orsa kommun gäller även följande;

 • Alla möten ska ske digitalt.
  Undantaget är om det saknas digitala verktyg och om mötet måste ske för att verksamheten ska kunna fortsätta drivas. Då måste mötet ske på ett ansvarsfullt sätt så att deltagarna kan hålla avstånd och följa lokalrestriktionerna.
 • De som kan jobba hemma ska göra det om verksamheten tillåter.
  Vem som kan jobba hemma är en fråga för varje chef att besluta. Rekommendationen är att chefer är på plats för att stödja sina verksamheter. Lärare kommer exempelvis att kunna genomföra all planeringstid hemifrån.

 • Alla medarbetare ska undvika onödiga resor.

Särskilda boenden (Äldreboenden):

Orsa följer fortsatt rekommendationerna från Smittskyddsenheten i Region Dalarna. Samma rekommendationer gäller som tidigare, det vill säga vi uppmanar till förbokade besök, helst utomhus.

Här är Folkhälsomyndighetens lokala allmänna råd som gäller för alla som vistas i Dalarna:​

 • Om möjligt undvika att ha fysisk kontakt med andra personer än de som man bor tillsammans med. Det innebär bland annat en avrådan från att arrangera eller delta i en fest eller liknande socialt umgänge. Man bör också undvika vissa typer av aktiviteter om de inte går att genomföra utan fysiskt avstånd till andra, som kontaktsporter eller hälso- eller skönhetsvård som inte är medicinskt motiverad.

 • Avstå från att göra onödiga resor såväl inom som utom regionen.

 • Avstå från att vistas i inomhusmiljöer som butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och gym. Nödvändiga besök i exempelvis livsmedelsbutiker och apotek kan göras.

 • Avstå från att delta i exempelvis möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher och tävlingar. Detta gäller dock inte idrottsträningar för barn och unga födda 2005 eller senare.

  Nödvändig närkontakt, som vid exempelvis vårdbesök och medicinska undersökningar, omfattas inte av rådet. Det är dock viktigt att tänka på att den som har symtom som kan vara covid-19 ska undvika all nära kontakt med andra.

  Beslutet omfattar också skärpta allmänna råd för arbetsplatser och för verksamheter – som exempelvis butiker, köpcentrum och idrottsanläggningar.

 • Verksamheter och arbetsgivare bör vidta åtgärder så att var och en ska kunna följa de allmänna råden ovan. Arbetsgivares åtgärder kan vara att uppmana personalen att arbeta hemifrån, erbjuda utökade förutsättningar att arbeta hemifrån, och att skjuta upp tjänsteresor, konferenser och andra fysiska möten. Övriga verksamheter kan minimera antalet besökare vid samma tidpunkt, anpassa öppettiderna, och erbjuda digitala alternativ.

  Beslutet gäller till och med den 13 december 2020, men kan förlängas.
  (Beslutet var första att råden skulle gälla till och med den 10 december. Men den 24 november beslutade Folkhälsomyndigheten att förlänga de allmänna råden till 13 december, då kommer myndigheten med nationella råd som gäller under jul- och nyårshelgen)


Senast uppdaterad: 25 november 2020