Det här händer med belysningen i Orsa

När elnätsföretaget Ellvio gräver ner sina elledningar i marken påverkas även kommunens belysning som sitter på samma stolpar som elledningarna. Varje gång en belysning påverkas gör kommunen en konsekvensutredning för att utreda om belysningen kan vara kvar och då är trafiksäkerhet är en viktig faktor.

Väglampor fotograferade underifrån, blå himmel.

Ellevio är det största elnätsföretaget i kommunen. Företaget driver sedan flera år tillbaka ett projekt som går ut på att gräva ner elledningar i marken eftersom det är mer säkert och att stolparna som elledningarna sitter på börjar bli gamla och utdömda. I de gamla trästolparna sitter även kommunens belysning, och när Ellevio gräver ner en elledning behöver kommunen ta ställning till om belysningen ska finnas kvar eller inte.

Kommunala och enskilda vägar

Vid varje sådant tillfälle görs en konsekvensutredning, där man bedömer platsens trafiksäkerhet och möjligheten att ha kvar belysningen. I det fall belysningen ska vara kvar drar kommunen nya elledningar på samma ställe som Ellevio och sätter upp nya stålstolpar och LED-armaturer.

Trafikverkets vägar

Trafikverket kräver en viss mängd trafik per dygn för att en väg ska belysas. I Orsa har de flesta allmänna vägar inte den trafikmängden. Kommunen har ändå valt att sätta upp belysning på vissa av dessa vägar. I de fall kommunen sätter upp belysning måste den följa Trafikverkets regler och sitta med relativt korta avstånd mellan varje belysningspunkt.

60 nya belysningspunkter i Orsa under 2020

Under 2020 har kommunen tagit ner mellan 10-15 belysningspunkter. Då kan det handla om lampor som står på en privat gård, längs en väg där det bara finns fritidsboende, där det inte går att gräva eller där Trafikverkets regler inte kan uppfyllas. Kommunen har även satt upp cirka 60 nya belysningspunkter för att höja trafiksäkerheten.

Under 2021 kommer Ellevio fortsätta att gräva ner elledningar från Orsbleck till Åberga, kommunen jobbar nu med att ta fram konsekvensutredningar för vilka belysningsställen som kommer att beröras på sträckan.

Senast uppdaterad: 26 november 2020