Fortsatt stöd till företag som drabbas hårt av pandemin

Coronapandemin ser ut att bli långdragen och många företag upplever nu ett ansträngt läge. Orsa kommun sätter in en rad insatser för att stödja dessa företag.

Kommunen delade i våras ut presentkort som kunde användas hos lokala företag, det kommer kommunen göra ytterligare en gång innan jul.

Alla medarbetare i Orsa kommun kommer att få en julgåva i form av ett presentkort på 200 kronor. De medarbetare som jobbar inom äldre- och funktionshinderomsorgen kommer dessutom att få ytterligare presentkort på 800 kronor, totalt 1000 kronor, som tack för arbetsinsatsen under coronapandemin. Presentkorten kommer att kunna användas hos företag i Orsa till och med den 30 april 2021.

Fakturor och avgifter för tillsyn

Redan i våras beslutade kommunen att ge företag extra stöd, dessa insatser gäller fortfarande.

  • Företag har möjlighet att på begäran förlänga betalningstid för fakturor från kommunen. Detta gäller även för de kommunala bolagen. När det gäller VA-avgifter och ägarbolaget Orsa Vatten och Avfall ska en skriftlig ansökan lämnas till utförarbolaget Nodava. Anstånd ges endast för förbrukningsavgifter, det vill säga årliga avgifter som betalas under året.
  • Avgifter för till exempel tillsyn kan skjutas fram på begäran
  • Leverantörer till kommunen har också möjlighet att på begäran justera betaldatum för snabbare betalning. Detta gäller även för de kommunala bolagen.

Företag som har behov av detta behöver kontakta kommunen eller de kommunala bolagen och den kontaktperson som ansvarar för respektive faktura.

Tillsyn fortsätter – trots pandemin

Miljökontoret kommer fortsatt att göra tillsyn och kontroller, men på ett sätt som minimerar riskerna för smittspridning. Livsmedelskontroll till exempel är klassat som samhällsviktig verksamhet och måste därför göras trots att vi befinner oss i en pandemi.

Miljökontoret tar i första hand emot frågor via telefon och kan även anordna digitala möten med både allmänhet och verksamheter. Behöver du träffa någon rent fysiskt behöver du boka ditt besök i förväg.

Senast uppdaterad: 3 december 2020