Första fallet av bekräftad smitta av covid-19 i Orsa kommuns omsorgsverksamhet

En boende inom vår kommunala verksamhet har konstaterats smittad av coronaviruset covid-19. Personen vårdas nu isolerat på boendet. Anhöriga har informerats och ett smittspårningsarbete har påbörjats.

Bild på provrör som det står Covid -19 på

I Orsa kommun har vi sedan pandemin bröt ut i våras lyckats hålla smittan utanför vår äldreomsorg. Men smittan finns spridd i samhället och nu har den dessvärre lyckats ta sig in på ett boende. Den person som nu konstaterats smittad av covid -19 bor på Orsagården.

– Att smittan har kommit in i vår verksamhet är mycket olyckligt, framförallt för den drabbade själv och dennes anhöriga. Vi förstår också att detta kan skapa mycket oro bland andra boende, deras anhöriga och personal. Därför vill vi vara tydliga med att berätta hur vi jobbar nu, och att vi sedan länge har en plan för hur vi ska agera i detta läge och nu är vi här, säger omsorgschef Jesper Karlsson.

Vad gör kommunen vid konstaterad smitta?

Orsa kommun har en kontinuerlig dialog med smittskyddsenheten vid Region Dalarna för rådgivning och frågor kring smittspårning för att förhindra ytterligare spridning av smittan.  

Vi har alltid kontakt med läkare på Region Dalarna för individuell läkarbedömning och fortlöpande samråd om var patienten vårdas bäst. Om beslut tas att personen ska fortsätta vårdas i sitt boende så sker det enligt våra rutiner för kohortvård, det vill säga att den personal som vårdar sjuka inte samtidigt vårdar friska och att personalen inte jobbar på olika avdelningar.

Hur informerar kommunen anhöriga, andra boende i samma verksamhet och deras anhöriga?

Vi har en rutin för vilka som ska informeras och på vilket sätt. I första hand informerar vi självklart anhöriga till den som är smittad. Vi kontaktar även andra boende på samma avdelning och deras anhöriga.

Vår intention är också att informera externt som vi gör nu. Orsa är en liten kommun och verksamheterna är små, vi kan inte lämna ut information som skulle göra det möjligt att identifiera personer. Vi får aldrig berätta något om den enskilde personens hälsa eller sjukdom.

– Vårt viktigaste uppdrag nu är att förhindra smittspridning bland våra äldre men självklart också bland personalen. Det är viktigt att vi håller i arbetet med de basala hygienrutinerna och fortsätter att begränsa kontakter mellan olika personalgrupper, säger Katja Lorenz Winkes, medicinskt ansvarig sjuksköterska.

Här kan du läsa mer information om hur kommunen jobbar under coronapandemin. Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 15 december 2020