Orsa kommun har bäst tillväxt i Dalarna

Orsa kommun har tilldelats priset Bästa Tillväxt av kreditupplysnings-företaget Syna. Utmärkelsen går till den kommun i varje län som har störst andel företag som nyanställer, ökar sin omsättning och går med vinst.

En hand håller i en växande planta som visar på tillväxt. Foto.

Birgitta Bogren, vår samhällschef, är glad idag och lyfter särskilt fram att Orsa är starkt präglad av entreprenörsanda, men också av att det finns en spännande mix av många små företag och företag som ligger långt fram i sin bransch.

– Besöksnäringen är viktig för oss. Den skapar många arbetstillfällen. Men vi har också tillverkande företag som gör allt från avancerade industrirobotar till att man producerar mjölmaskar, som spås bli ett viktigt framtida livsmedel, säger hon.

– Det här priset är, som jag ser det, ett klart och tydligt bevis på att man inte nödvändigtvis måste vara stor för att ha ett livskraftigt och expansivt näringsliv med stark framtidstro.

– Samtidigt visar det att man, även om man inte ligger i närheten av storstadsområdena, mycket väl kan hävda sig. Inte minst när det handlar om att kunna erbjuda både attraktiva arbetstillfällen och lika attraktiva livsmiljöer.

– Allt fler vill bo där man kan kombinera ett bra och intressant yrkesliv med en attraktiv fritid. Ibland sammanfaller det till och med. Det ser vi många bevis på här i Orsa.

Utmärkelsen Bästa Tillväxt fungerar också som en sporre för Orsa kommun, menar Birgitta Bogren som ser fram mot det fortsatta arbetet med att stimulera näringslivets utveckling framöver.

– Vi har ett gott samarbete med våra företag och det är de som i första hand ska ta åt sig den största äran av den här utmärkelsen. Tillsammans har vi kommit en bra bit på en resa som förhoppningsvis kommer att innebära en fortsatt positiv utveckling för alla, såväl näringslivet som kommunen och alla som bor här.

– Vi har all anledning att se på framtiden med tillförsikt, sammanfattar hon.

Läs mer om utmärkelsen på SYNAS webbplats. Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 16 december 2020