Läget på Orsagården fortsatt allvarligt – flera fall av covid-19

Läget med smittade av covid -19 på särskilda boendet Orsagården fortsätter tyvärr åt fel håll. Flera har smittats den senaste veckan och flera smittade har också avlidit.

Text covid -19 på ett provrör

Smittan upptäcktes första gången hos en boende den 15 december, och sedan dess har cirka 20 boende konstaterats smittade och sju av dessa har avlidit.

– Vi har tyvärr hamnat i ett läge som är oerhört tragiskt för alla berörda. Våra tankar går till alla boende och anhöriga som drabbats av detta. Det här är något vi jobbat med hela året med att undvika, men när smittan finns i samhället och tar sig in på ett boende skapar det ett oerhört svårt läge, säger Maria Lasell, tillförordnad omsorgschef.

Just nu gör vi allt för att ta hand om dem som smittats och skydda dem som inte blivit smittade.

Snabbtester genomförs löpande

Sedan julhelgen genomförs snabbtester på all äldreomsorgspersonal, detta kommer fortsättningsvis att göras två gånger i veckan. Det för att snabbt kunna fånga upp om någon är smittad utan att uppvisa symptom och på det viset undvika ytterligare smittorisk för våra äldre. Snabbtesterna ger svar efter bara 15 minuter.

– Personalsituationen inom Omsorgen är i nuläget mycket ansträngd då smittan även finns bland personal. Dessutom är det också en semesterperiod där personal är hemma för väl behövd återhämtning, vi har många vikarier inne i verksamheten nu. Så snabbtesterna är ytterligare en åtgärd i att förhindra smittspridning, säger Maria Lasell.

Vädjar till anhöriga om att tillfälligt skjuta upp besök

Sedan tidigare så vädjar vi till anhöriga till boende på Orsagården att undvika besök just nu. På kommunens andra äldreboende, Lillåhem, finns i nuläget ingen som är bekräftat smittad av covid -19. Vi vädjar dock även till anhöriga till boende på Lillåhem att tillfälligt skjuta upp besök dit.

Enligt information från Region Dalarna kommer alla kommuner få tillgång till vaccin i början av januari. Just nu jobbar vi med att förbereda vaccinering genom att inhämta samtycken och förbereda hälsodeklarationer så att vi kan börja vaccinera så fort som möjligt.

– Om några veckor så hoppas vi att boende och personal kan ha blivit vaccinerade. Vi är nära det läget nu och vill därför vädja till alla anhöriga att hålla ut ett tag till och undvika besök till dess, säger Maria Lasell.

Senast uppdaterad: 5 januari 2021