Förslag på att tillsynsavgifterna för serveringstillstånd tas bort under 2020 och 2021

Spridningen av coronaviruset har fått många konsekvenser i samhället. För den som serverar alkohol i sin verksamhet har det kommit flera tillfälliga regler att förhålla sig till, men tillsynen av serveringstillstånd har fortsatt som vanligt. Utskottet för omsorg föreslår att tillsynsavgiften för alkohol tas bort under 2020 och 2021.

En person ger pengar till en annan person.

Vi har noga följt händelseutvecklingen kring coronaviruset, Folkhälsomyndighetens rekommendationer och vilka konsekvenser det får för det lokala näringslivet. Under pandemin har vi beslutat om åtgärder för att underlätta för företagare i Orsa som har drabbats hårt av coronapandemin.

Utskottet för omsorg har sett över möjligheterna till ytterligare stödjande åtgärder och föreslår att Kommunfullmäktige 15 februari beslutar om att ta bort tillsynsavgifterna för serveringstillstånd för 2020 och 2021. Det betyder att kommunen kan betala tillbaka avgifterna som fakturerades 2020 och efterskänka avgifterna för 2021 innan de faktureras.

Den här åtgärden är bara en del av det kommunen gör. Vi hoppas att med alla åtgärder sammantaget kan göra skillnad för de företagare som har det tufft just nu, säger Håkan Yngström, ordförande i utskottet för omsorg.

Senast uppdaterad: 21 januari 2021