Årskurs 9 fortsätter sin undervisning på Orsa Lärcentrum till den 1 mars

För att förhindra smittspridningen av covid-19 och utifrån nationella
rekommendationer beslutades att flytta undervisningen för årskurs 9 på Orsaskolan tillfälligt från 13 januari till 1 februari till Orsa Lärcentrum.

Elever sitter med läroböcker och pluggar. Foto.

- Efter utvärdering kan nu konstateras att under de här två veckorna har undervisningen på Orsa Lärcentrum fungerat väl. Eleverna i årskurs 9 kan tillgodogöra sig kunskaper på ett tillfredställande, säger Christine Alexandersson, verksamhetschef för Lärande. För att fortsätta förhindra trängsel och smittspridning har vi beslutat att förlänga den tillfälliga undervisningen på Orsa Lärcentrum till den 1 mars, då sportlovet börjar.

Orsaskolan har i nuläget, varken bland elever eller personal, någon smittspridning eller hög sjukfrånvaro. Med ovanstående åtgärder har även elever i årskurs 7 och 8 samt personal på Orsaskolan kunnat sprida ut och minska trängsel i såväl korridorer som i klassrum.

Smittspridningen gällande covid-19 är fortfarande hög i samhället och myndigheternas rekommendation att inom skolan bland annat se över möjligheterna att nyttja andra lokaler gäller fortfarande.

Skolverket rekommenderar bland annat följande:

  • Använd om möjligt alternativa lokaler för att minska trängseln.
  • Använd om möjligt andra lokaler utanför skolan för att minska trängseln. Det
    finns exempel på huvudmän som har utnyttjat lokaler i närliggande byggnader
    som står tomma när många arbetar hemifrån. I det rådande läget kan det
    finnas skäl att se över om skolan kan få tillgång till andra lokaler än de som
    man normalt disponerar.

Mer information till vårdnadshavare finns på vår lärplattform SchoolSoft Länk till annan webbplats..

Ändrad förordning 2020:115 ger grundskolan möjlighet från och med 11 januari 2021 att vidta fler åtgärder för att undvika trängsel och minska smittspridningen Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 2 februari 2021