Omsorgen satsar stort på kompetensutveckling

Under de senaste fem månaderna har 19 anställda inom omsorgen i Orsa kommun läst kurser ur omvårdnadsprogrammet. Meningen är att de i början på nästa år ska ha undersköterskekompetens. Syftet med satsningen är att ge de anställda som saknar utbildning bättre förutsättningar att tillgodose vårdtagarnas behov. 

Elever som går undersköterskeutbildning på Dalagatan 1. Foto.

Från vänster Gisma Abderman, Britta Schaar (lärare i de praktiska momenten), Daniella Hurtig, Mozhgan Hashemi, Susanne Karner, Jamil Abo Shanab, Farzana Sakhi

- Vi har ett samarbete med utbildaren MedLearn som fungerar väldigt bra. En dag i veckan har eleverna distansundervisning med lärare Minna Keveri på förmiddagen, och eftermiddagen ägnas åt praktiska moment. Som lärarresurs i de praktiska momenten finns kommunens distriktssköterska Britta Schaar. Alla elever har presterat väldigt bra, och vi ser denna satsning som ett lyft för vår verksamhet, säger Linda Fredriksson enhetschef för kommunens hälso- och sjukvårdsenhet.

- Eleverna är väldigt motiverade och tycker att det är intressant och kul men lite svårt och utmanande att plugga och jobba samtidigt. Men de har stort stöd av varandra och kan hjälpas åt. De arbetar övriga dagar på Orsagården, Lillåhem och inom hemtjänsten, säger Britta Schaar. Idag är de lite extra stressade för det är examination på schemat i kurslokalerna på Dalagatan 1.

Utbildningssatsningen finanserias dels genom äldreomsorgslyftet men också med medel från Sveriges kommuner och regioner (SKR) som finns för att vårdtagare ska få en god och nära vård. Satsningen ska även ses på längre sikt som ett sätt att möta framtidens behov av allt mer avancerad äldrevård.

Senast uppdaterad: 26 februari 2021