Flera fall av covid -19 på skolor i Orsa

Smittspridningen av covid -19 ökar Orsa just nu. På flera skolor finns elever som är konstaterat smittade. Orsa kommun har just nu daglig kontakt med Region Dalarnas smittskyddsenhet.

Provrör med texten Covid på. Foto.

Region Dalarna bedömer att vi är inne i en tredje våg av smittspridning. Orsa nämns som en av kommunerna där smittspridningen ökar. Inneliggande på vårdavdelning och IVA ökar. Den brittiska varianten av viruset har tagit över och står för 71 procent av fallen. Den sydafrikanska varianten finns i stort sett i hela länet. Smittspridning förekommer framför allt bland yngre.

I Orsa är det framförallt Orsaskolan som är drabbad, men det finns enstaka fall på alla f-6-skolor i kommunen (observera att vår information endast berör våra kommunala skolor).

– Det är Smittskyddsenheten som i samråd med respektive skolas rektor kan besluta om att tillfälligt stänga en skola. Vi för diskussioner med Smittskydd om detta dagligen. Just nu ser vi inte behov av att stänga, men detta kan komma att ändras med kort varsel. Det är framförallt barn som är smittade så personalläget ser stabilt ut just nu, säger Christine Alexandersson, skolchef i Orsa.

– Det är viktigt att vi alla verkligen anstränger oss med att följa råd och restriktioner nu. Stanna hemma vid minsta lilla symtom. Testa dig om du eller dina barn har symtom. Håll avstånd och var noga med handhygienen, säger beredskaps- och säkerhetssamordnare Linda Björck – Jansson.

Senast uppdaterad: 18 mars 2021