Fibernäten i Orsa, Mora och Älvdalen utsedda till ”Årets stadsnät”

Stadsnätet i Orsa kommun för fast bredbandsuppkoppling har utsetts till ”Årets stadsnät 2020”, tillsammans med stadsnäten i Mora och Älvdalen. Det är Svenska Stadsnätsföreningen som varje år delar ut ett pris till det stadsnät i Sverige som lyckats särskilt bra eller helt enkelt sticker ut på ett positivt sätt.

Fiblerkablar.

Branchorganisationen Svenska Stadsnätsföreningen representerar stadsnät i cirka 200 kommuner och skriver i sin motivering till årets utmärkelse:

Mod, samverkan och tillsammans: Tre små nät inom respektive kommunförvaltning som var och en kommit långt i anslutningsgrad kombinerat med högt driftsäkerhetsfokus. Stora geografiska avstånd samt ensamhet men som ändå vågat anta utmaningarna. Mora, Orsa, Älvdalen samarbetar men jobbar ändå separat.”

­­­– Vi är väldigt glada och stolta att få ta emot priset för årets stadsnät tillsammans med Mora och Älvdalens stadsnät. Det är en bekräftelse på att vi har gjort och gör ett bra arbete och att vi har stadsnät som står sig bra i fibersverige, trots att vi är små. Att det är just för år 2020 som vi får denna utmärkelse känns rätt i tid också eftersom jag upplever att samarbetet med Älvdalen och Mora har vuxit sig starkare just då. Samarbetet har potential att bli större så det blir intressant att följa vad det resulterar i, säger Emil Holback, projektsamordnare för stadsnätet i Orsa kommun.

80 procent av fasta hushåll och företag i Orsa har tillgång till fiber

Just nu har Orsa stadsnät anslutit cirka 600 lägenheter och 1500 villor och företag i kommunen vilket innebär att ungefär 80 procent av alla fasta hushåll och företag i kommunen har fiber inom 150 meter från huset.

Så har utbyggnaden gått till

Orsa stadsnät började byggas ut i början av 2000-talet. Då förberedde man genom att lägga med tomslang när kommunen gjorde andra schaktarbeten. År 2014 tog fiberutbyggnaden fart på riktigt när man började ansluta kommunens egna fastigheter som skolor, förvaltningar och fritidsanläggningar. När kommunen beslutade att även bygga för privatpersoner och företag började man med att ansluta Orsabostäder AB:s lägenheter. Orsa kommun har sedan dess gjort stora investeringar i att bygga ut områdesnät och ansluta villor och företag i kommunens tätort och byar.

Investering och omsättning

Stadsnätet omsätter 7 miljoner kronor årligen och hittills har Orsa kommun investerat 128 miljoner kronor i bredbandsutbyggnaden. I hela Sverige investerade stadsnäten drygt 50 miljarder i nya fasta bredbandsnät under perioden 2014–2018, varav kommunala stadsnät investerade 17 miljarder.

Utbyggnadsplanen framåt

Offensiva politiska beslut är en bidragande faktor till att Orsa kommun har kommit så långt i sin stadsnätsutbyggnad. Men också de olika former av bidrag som genom åren funnits att söka för bredbandsutbyggnad. Till exempel kommer områdesnätet i Tallhed att byggas ut under sommaren med bidrag från Jordbruksverket och kommunen kommer förhoppningsvis även att kunna söka bidrag från Post- och telestyrelsen för att bygga ut områdesnätet i Maggås. När dessa områden byggts ut har alla byar med mer än 10 fasta hushåll i kommunen förberetts för möjlighet att ansluta sig till fibernätet.

– Roligt också utifrån Orsas perspektiv att motiveringen för utmärkelsen påminner mycket om kommunens vision Orsa 2050 . ”I Orsa finns gemenskap, mod och skaparkraft.”, säger Mikael Thalin (C), kommunalråd.

Senast uppdaterad: 19 mars 2021