Orsa bäst i Dalarna på tillgång till bredband och näst bäst i Sverige vad gäller utbyggnadstakt

Post- och Telestyrelsens (PTS) årliga bredbandskartläggning visar att Orsa är bäst i länet med att erbjuda tillgång till fiber. 98,31 procent av alla fasta hushåll och företag har möjlighet att ansluta till fibernätet. Orsa är därför första kommun i Dalarna med att nå regeringens bredbandsmål om att 98 procent ska ha tillgång till fiber år 2025.

Utbyggnadstakten i Orsa är även näst högst i Sverige med en ökning på 18,59 procent jämfört med föregående års undersökning. Ökningen visar hur många fler fasta hushåll och företag som anslutits eller fått möjlighet att ansluta sedan förra året. I Sverige hade endast Vansbro kommun högre utbyggnadstakt under 2020.

– Jag vill börja med att rikta ett stort tack till alla som bidrar till denna framgång, säger Mikael Thalin (C), kommunalråd i Orsa kommun. Att erbjuda privatpersoner och företag ett fibernät med snabb och stabil uppkoppling är en avgörande utvecklingsfaktor för vår kommun. Redan i början av 2000-talet togs de första stegen och de senaste åren har vi haft en offensiv utbyggnadstakt. Jag är stolt över att Orsa är först i Dalarna att nå bredandsmålet tillsammans med att vi i förra veckan fick utmärkelsen Årets stadsnät tillsammans med grannkommunerna.

Fokus på områdesnät och anslutning av fastigheter

Orsa har tidigare satsat mycket på utbyggnad av stamnätet, som är det stora ortssammanbindande nätet. De senaste åren har arbetet gått över till att fokusera mer på att bygga ut de mer lokala områdesnäten och ansluta fastigheter vilket nu märks i undersökningarna.

Stadsnätet håller till exempel just nu på att ansluta kunder i Skattungbyn, ett område som byggdes ut tidigt men där fastigheter som inte anslöts inledningsvis nu kan göra det. Under 2021 är planen att efteransluta kunder i övriga områden i kommunens södra delar och sedan fortsätta utbyggnaden av områdesnäten i Tallhed och Maggås.

– Efterfrågan på att få ansluta till fibernätet har under flera år varit hög, så vi har haft väntetid för att ansluta kunder. Nu när utbyggnaden har nått till de allra flesta områdena känns det som att vi börjar närma oss målet och kan helt fokusera oss på att ansluta hushåll och företag. Värt att poängtera också är att nätet kommer att behöva dimensioneras upp och kompletteras med förläggningar i flera områden i kommunen även framöver. Det finns alltså en hel del kvar att bygga även om vi har kommit mycket långt, säger Emil Holback, projektsamordnare för stadsnätet i Orsa kommun.

Statstik för 1GB-målet i Dalarna.
Senast uppdaterad: 29 mars 2021