Förslag till beslut om Heltid som norm

Strategiutskottet föreslog igår den 30 mars kommunstyrelsen att anta förslaget om Heltid som norm i Orsa.

Ordförande slår klubban i bordet. Foto.

Orsa kommun följer då den överenskommelse som träffats centralt mellan SKR (Sveriges kommuner och regioner) och Kommunal. Då många idag arbetar deltid innebär förslaget att medarbetare inom Kommunals verksamhetsområde kommer att få anställning på heltid. Att få rätt till heltid skapar en jämnare arbetsbelastning och ett långsiktigt hållbart arbetsliv.

Förslaget innebär att

  • Samtliga tillsvidareanställningar inom Kommunals verksamhetsområde för medarbetare inom Omsorgen och Kostenheten omregleras till heltid
    från och med 28 mars 2022.
  • Samtliga tillsvidareanställningar inom Kommunals verksamhetsområde för medarbetare i övriga verksamheter omregleras till heltid
    från och med 12 augusti 2024.

Ärendet kommer att slutgiltigt behandlas i kommunstyrelsen den 12 april.

Arbetet med att utreda och skapa förutsättningar för att följa kollektivavtalet mellan SKR och Kommunal har gett resultat. Orsa kommun har samverkat med Kommunal sedan 2018 och parterna ser fram emot att det nu kommer att kunna genomföras. Projektgruppen som haft uppdraget under dessa år har samarbetat nära kommunens chefer och ett stort antal av berörda medarbetare.

Ur både ett både ekonomiskt och arbetsmiljömässigt perspektiv kommer medarbetare ges möjlighet till att söka en lägre sysselsättningsgrad i form av partiell tjänstledighet.

Senast uppdaterad: 22 november 2022