KS har beslutat att genomföra Heltid som norm i Orsa kommun

Kommunstyrelsen att antog den 12 april förslaget om Heltid som norm i Orsa. För medarbetare inom Omsorgen och Kostenheten omregleras tillsvidareanställningar till heltid från 28 mars 2022 inom Kommunals verksamhetsområde . För medarbetare inom Kommunals verksamhetsområde i övriga verksamheter sker omregleringen till heltid från 12 augusti 2024

Ordförande slår klubban i bordet. Foto.

Orsa kommun följer då den överenskommelse som träffats centralt mellan SKR (Sveriges kommuner och regioner) och Kommunal. Då många idag arbetar deltid innebär förslaget att medarbetare inom Kommunals verksamhetsområde kommer att få anställning på heltid. Att få rätt till heltid skapar en jämnare arbetsbelastning och ett långsiktigt hållbart arbetsliv.

Förslaget innebär också att en utvärdering kommer att göras senast februari 2024.

Arbetet med att utreda och skapa förutsättningar för att följa kollektivavtalet mellan SKR och Kommunal har gett resultat. Orsa kommun har samverkat med Kommunal sedan 2018 och parterna ser fram emot att det nu kommer att kunna genomföras. Projektgruppen som haft uppdraget under dessa år har samarbetat nära kommunens chefer och ett stort antal av berörda medarbetare.

Ur både ett både ekonomiskt och arbetsmiljömässigt perspektiv kommer medarbetare ges möjlighet till att söka en lägre sysselsättningsgrad i form av partiell tjänstledighet.

Senast uppdaterad: 22 november 2022