Hjälp oss minska smittspridningen

Vården i Dalarna är överbelastad, Region Dalarna skickar allvarligt sjuka till andra regioner och smittspridningen i Orsa är fortsatt hög. Vi vill därför påminna om vikten att hålla avstånd till andra och unvika trängsel. Det är ett effektivt sätt att minska risken att smittas och att smitta andra.

Håll avstånd, 2 meter. Animerad.

Vi ser att efterlevnaden av Folkhälsomyndighetens rekommendationer, råd och riktlinjer kan bli bättre i Orsa. Det gäller till exempel att handla ensam, stanna hemma om du är sjuk, undvika trängsel och hålla avstånd. Om vi alla hjälps åt nu så kanske vi kan få ner smittspridningen i Orsa i väntan på att alla blir vaccinerade.

Avstånd skyddar - uthållighet krävs nu
Avgörande för smittspridningen är hur väl man håller avstånd till andra och hur väl man håller sig till sin närmaste krets.

Vanligaste platsen för smittspridning är fortsatt

  • Hemmet
  • Arbetsplatsen
  • Sociala träffar på fritiden

Risken för att få covid-19, och att sprida smittan vidare, ökar ju fler personer du träffar. Därför är det viktigt att begränsa antalet möten och att hålla avstånd till andra.

  • Umgås helst i en mindre krets så att antalet nära kontakter minskas så mycket som möjligt. Ju färre som samlas desto bättre. Undvik också att ingå i flera olika grupper.
  • Om du träffar personer utanför din mindre krets bör ni ses på ett sätt som minskar risken för smittspridning. Umgås utomhus om det går, och håll så stort avstånd som möjligt till varandra. Undvik att vara nära varandra, framförallt på platser där det är trångt om utrymme under en längre tid.

Alla i samhället, både individer och verksamhetsansvariga, har en skyldighet att vidta åtgärder för att förhindra smittspridning. Det gäller också vid firande av högtider.

Mer information om hur du skyddar du dig själv och andra mot att smittas av covid-19 hittar du på folkhälsomyndighetens webbplats. Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 14 april 2021