Upprustning av Helvetesfallet och Storstupet

Nu blir Helvetetsfallet och Storstupet mer besöksvänligt för alla. Bland annat genom att bygga fler trappor med viloplatser, och se över räcken för att öka säkerheten.

Två personer står i en skog. Foto.

På bilden ser ni Klaus Csucs, näringslivsutvecklare och Per Ax, naturbevakare. Bakom kameran är Viveka Ländin, samordnare på Fritid.

Kommunen har på sin agenda att rusta upp två av Orsas mest attraktiva besöksmål, Storstupet och Helvetesfallet.

Bland annat genom att göra det mer gästvänligt och dessutom mer lättillgängligt för alla. En planering har påbörjats och kommer att skrida till verket inom kort, bland annat genom att bygga fler trappor, med viloplatser, se över räcken med mera så det blir bättre säkerhet.

Senast uppdaterad: 30 april 2021