Orsa kommun säljer sina aktier i Grönklittsgruppen AB

Orsa kommun har sedan tidigare beslutat att succesivt avyttra sina aktier i Grönklittsgruppen. Under våren fick bolaget en ny majoritetsägare och i och med den förändrade ägarstrukturen har kommunen spelat ut sin roll som aktieägare. Kommunen har sökt en köpare till sina aktier som värnar utvecklingen av bolaget och av Orsa.

1965 startades det kommunägda bolaget Fritidsbolaget som senare skulle byta namn till Orsa Grönklitt AB. 2005 privatiserades bolaget, men kommunen har sedan dess ägt aktier i bolaget som numera heter Grönklittsgruppen.

Tidigare beslut om att sälja aktierna

Det finns sedan tidigare beslut i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen om att succesivt minska kommunens innehav i bolaget. Dessa bekräftades vid ett förnyat beslut i kommunstyrelsen i förra veckan där kommunchefen gavs delegation att sälja aktierna.

Ny ägarstruktur

Under våren 2021 har United Camping-koncernen förvärvat aktier till över 50 procents ägande i Grönklittsgruppen då statens bolag Inlandsinnovation AB och ett antal större aktieägare sålde sina aktier.

I och med att ägarstrukturen förändrats har kommunen spelat ut sin roll i bolaget, vars verksamhet heller inte inryms i kommunens grunduppdrag. Orsa kommun säljer 5,7 procent av aktierna i bolaget.

Kommunen värnar god utveckling för Grönklittsgruppen

Grönklittsgruppen är ett viktigt företag viktig i kommunens näringsliv och Orsa kommun är mån om en god utveckling för bolaget. Bolaget är idag det största företaget i kommunen och en stor arbetsgivare. I Orsa finns företagets huvudkontor samt anläggningarna Orsa Camping och Grönklitt, båda med stora utvecklingsmöjligheter.

– Jag hoppas att den nu genomförda affären gör att Grönklittsgruppen fortsätter att utvecklas positivt och att bolaget med de nya ägarna tillförs nödvändigt investeringskapital så det skapas ännu fler arbetstillfällen i Orsa, säger Mikael Thalin (C), kommunstyrelsens ordförande.

Ny köpare – Lovima AB

Orsa, Mora och Rättviks kommuner har valt att sälja sina respektive aktier till en och samma ägare – Lovima AB.

– Det känns som ett stort privilegium att bli delägare i Grönklittsgruppen. Verksamheten har många områden med spännande framtidsutsikter när vi alla ägnar mer tid åt vår hälsa och fritidsintressen. Pandemin har även ökat medvetandet kring vår närmiljö vilket är positivt, säger Göran Bronner, ordförande och ägare till Lovima AB.

Senast uppdaterad: 7 maj 2021