Mora och Orsa föreslås gå ihop i gemensam förvaltning och nämnd för miljö- och byggnadsfrågor

Kommunstyrelsen i Orsa har beslutat att gå vidare med förslaget om en gemensam politisk nämnd och en förvaltning för miljö- och stadsbyggnad tillsammans med Mora kommun. Redan idag har Mora och Orsa en gemensam förvaltning för miljö och en för stadsbyggnad, liksom en gemensam miljönämnd.

Ett grönt löv och ett litet trähus mot gul bakgrund

I oktober 2020 fattade både Mora och Orsa kommuner ett inriktningsbeslut om att samarbeta fullt ut på miljö- och stadsbyggnadsområdet. Förslaget innebär att det 1 september 2021 bildas en enda förvaltning för Mora och Orsa i miljö- och stadsbyggnadsfrågor. Syftet är att förbättra servicen till våra medborgare.

Administrationen på förvaltningarna minskar då tre nämnder blir en och fler frågor kan samordnas. Värdkommun för den nya gemensamma förvaltningen blir Mora och Lena Bergman är nyrekryterad som förvaltningschef. I Orsa kommer det att finnas ett bemannat verksamhetskontor för besökare med miljöinspektörer och bygglovhandläggare.

Gemensam nämnd från 2023

Från och med 1 januari 2023 blir det en enda gemensam miljö- och byggnadsnämnd och de båda byggnadsnämnderna i Mora och Orsa samt den gemensamma miljönämnden upphör.

Alkohol- och tobakstillsyn ingår i nya förvaltningen

I samband med att en gemensam nämnd inrättas 2023 inrättas överförs också ansvaret för tillsyn, handläggning och beslut enligt alkohol- och tobakslagen. Alkoholhandläggarna tillhör idag omsorgen i respektive kommun och de samordnas nu i miljö- och byggnadsnämnden då de har myndighetsutövningen och arbetet med främjande myndighetsutövning gemensamt med miljö- och bygg.

– Den vanligaste kontakten mellan kommun och företag handlar om myndighetsutövning, tillstånd och tillsyn. En viktig uppgift för den nya förvaltningen blir att fortsätta arbetet med rådgivning och främjande myndighetsutövning med utgångspunkten att det ska vara lätt att göra rätt, säger Mikael Thalin (C), kommunstyrelsens ordförande i Orsa kommun.

– Erfarenheterna av samverkan på miljöområdet är goda. Nu vill vi ta steget fullt ut även i byggnadsfrågorna. Avståndet mellan Mora och Orsa är inte stort och många frågor och ärenden är likartade i båda kommunerna. Servicen för medborgare och näringsliv kommer att bli minst lika bra som nu och förhoppningsvis förkortas handläggningstiderna, säger Anna Hed (C), kommunstyrelsens ordförande i Mora kommun.

Tidsplan för sammanslagningen

31 maj beslutade kommunstyrelsen i Orsa att godkänna avtalen som innebär en gemensam miljö- och byggnadsförvaltning från 1 september 2021 och en gemensam miljö- och byggnadsnämnd från 1 januari 2023.

Den 14 juni kommer frågan att tas upp för slutligt beslut i Orsa kommunfullmäktige.

I Mora fattade kommunstyrelsen beslut om samverkansavtalen på bygg- och miljöområdet den 1 juni och frågan kommer upp i Mora kommunfullmäktige den 21 juni.

Senast uppdaterad: 1 juni 2021