Störande musik från bilar nattetid

Vi får in mycket klagomål till kommunen att det spelas alltför hög musik kvällar och nätter. Många blir störda och får sin nattsömn förstörd. Vi vill därför påminna om Orsa kommuns allmänna lokala ordningsföreskrifter som gäller på offentlig plats eller i bostadsområden.

Flicka med rosa tröja håller för öronen. Foto.

Här kommer ett utdrag ur våra allmänna lokala ordningsföreskrifter:

Utsändning från högtalaranläggning av tal och/eller musik med så hög volym att det uppenbart stör den allmänna ordningen på offentlig plats eller i bostadsområden får inte ske någonstans i kommunen utan polismyndighetens tillstånd.

Överträdelser mot ordningsföreskrifterna hanteras av polismyndigheten.

Från den 1 juli kan polisen, efter beslut av Riksåklagaren, direkt på plats bötfälla för störande hög musik, boten är på 1000 kr.

Senast uppdaterad: 23 juni 2021