Mer lokala och ekologiska produkter i de kommunala köken

Nu knyts säcken ihop för livsmedelsupphandlingarna i Mora, Orsa, Älvdalen, Vansbro och Malung-Sälens kommuner.

Olika färgglada grönsaker ligger på en tallrik. Foto.

I arbetet med upphandlingarna har fokus legat på att öka andelen lokalproducerade, svenska och ekologiska produkter. Upphandlingen har också styrts mot att göra bättre val miljömässigt i allt från transporter till förpackningsmaterial.

Under våren 2021 handlades kött, chark, bröd, dryck och potatis upp i en separat upphandling för att ge möjlighet till lokala leverantörer att lägga anbud, vilket gav ett lyckat resultat.

I den andra delen av livsmedelsupphandlingen upphandlades produkter från huvudgrossist samt färsk frukt och grönt. Hela processen för den gemensamma upphandlingen är nu klar och de upphandlade lokalproducerade, svenska och ekologiska produkterna kommer nu att ligga som grund för de sortiment som kommunerna kan handla av. Ekologisk majs, havregryn och vetemjöl är exempel på produkter som nu i större utsträckning än tidigare kommer att kunna erbjudas. De nya avtalen börjar gälla från första oktober och sträcker sig över 3+1 år.

- Det är ett jättejobb vi nu slutför och det känns bra att vi även den här gången har kunnat skruva på en del detaljer för att få ännu bättre förutsättningar. Vi har jobbat hårt för att öka andelen lokalproducerat, men vi får inte glömma att vi också behöver varor som inte finns lokalt. Nu kan vi erbjuda fisk från hållbara bestånd och ännu mer svenska och ekologiska produkter, säger kostchefer och personal som ingått i upphandlingsprocessen.

- Vi är glada över att ha tillgång till fler lokala och ekologiska produkter jämfört med den förra upphandlingen. Att jobba med hållbarhet är en viktig del av vårt uppdrag.

Kostcheferna har i jobbet med upphandlingen haft stöd av kommunernas upphandlingsenhet där upphandlare Johan Eriksson ansvarat för formalia och avtal.

Andreas Hermansson, Kostchef Mora kommun
Maria Fransson-Ronell, Kostchef Orsa kommun
Ann-Britt Lagerberg-Hoen, Enhetschef Service Vansbro kommun
Joakim Åslund, Enhetschef för kosten skola och förskola Malung-Sälens kommun
Jennie Eriksson, Enhetschef för kosten äldreomsorg Malung-Sälens kommun
Åsa Kluck, Kostchef Älvdalens kommun

Senast uppdaterad: 1 oktober 2021