Orsas skolor erbjuder vaccination till elever

Nu är det klart att Orsa kommuns grundskolor kommer att erbjuda vaccination mot covid-19 på skolorna till elever från 12 års ålder.

Två små glasflaskor med vaccin och en spruta. Foto.

Det var i förra veckan som Folkhälsomyndigheten beslutade att rekommendera allmän vaccination mot covid-19 från 12 års ålder. Tack vare god samverkan mellan Orsa kommun och Region Dalarna ligger Orsa i framkant när det gäller planeringen av vaccinationer.

- Vi ligger redan i startgroparna och har en gemensam plan klar. Alla praktiska frågor är inte lösta än, men vi har ett gott samarbete med Region Dalarna och vi har alla fokus på att lösa det här på bästa sätt för våra elever, säger Christine Alexandersson, förvaltningschef för lärande i Orsa kommun.

Vårdnadshavare kommer att få ett informationsbrev hem där de får fylla i en hälsodeklaration och där de även får välja om de ska lämna samtycke eller inte. Elever kommer att få mer information på skolan via sin klasslärare.

Senast uppdaterad: 1 oktober 2021