Kom ihåg medborgarundersökningen!

Nu har ni som fått SCB:s undersökning månaden ut på er för att hjälpa oss göra kommunen bättre!

1000 personer har fått Statistiska centralbyråns medborgarundersökning som har till syfte att pejla vad medborgarna tycker om sin kommun. Kommunen använder resultatet av undersökningen i sitt förbättringsarbete så ju fler som svarar, desto bättre förbättring! Ta din chans att påverka.

Senast uppdaterad: 11 oktober 2021