Inventering av fastigheter

Intresset för att bo och verka på landsbygden är idag större än på länge och efterfrågan på bostäder i Orsa är stor. Orsa kommun har därför gjort en inventering av fastigheter där ingen idag finns folkbokförd. Ägarna till dessa boenden har fått ett brev med syfte att väcka tanken om att flytta till Orsa eller kanske sälja sitt hus till intresserade blivande Orsabor.

Kartbild över Orsa

Medborgarförslag

Förutom att fastigheterna inte skulle ha någon folkbokförd på adressen sattes ett antal andra kriterier upp, bland annat kring storlek och taxeringsvärde. Detta resulterade i en lista med drygt 600 personer som nu fått utskicket. Projektet har sitt ursprung i ett medborgarförslag om ödehusinventering som Kommunfullmäktige behandlat tidigare i år.

Att vara en besökskommun är fortsatt viktigt

I inventeringen kan man inte se i vilken utsträckning husen används idag. Det betyder att även personer som ofta besöker sitt fritidshus i Orsa också har fått utskicket.

Givetvis välkomnar vi alla med fritidsfastighet i kommunen. Att fortsätta vara en stark besökskommun är också väldigt viktigt för oss, säger Linn Löfman, Näringslivsutvecklare.

Senast uppdaterad: 23 november 2021