Samhällsorientering på schemat

En grupp nyanlända besökte kommunhuset som en del i sin utbildning i samhällsorientering. I kursen lär man sig bland annat hur det är att leva i Sverige och hur saker och ting fungerar i vårt land.

Nyanlända besöker kommunhuset i Orsa. Foto.

Abdirahman Nur, integrationshandläggare, tog med sig några ur gruppen nyanlända till kommunhuset i Orsa. De deltar i samhällsorientering på arabiska och tigrinja. Syftet med studiebesöket var att rätta en felaktig uppfattning som finns hos en del av de nyanlända.

- En del tror att man inte får gå in i kommunhuset, att det finns många vakter, hierarkier, att alla inte är välkomna dit, att det omöjligt att få träffa de styrande i kommunen (politiker och chefer). En bild som avspeglar det land man kommer ifrån och det vill vi ändra på. Människor ska känna sig trygga med att bo i det nya hemlandet, Sverige, säger Abdirahman Nur.

Henrik Göthberg, chef för service och utveckling, guidade gruppen runt i kommunhuset och berättade hur saker och ting fungerar och hänger ihop.

Den här gången var besökarna från Sudan, Eritrera, Somalia, Syrien och Palestina.

Senast uppdaterad: 30 november 2021