Orsa kommun inför krav på fullvaccinering vid nyanställning

Den som inte låtit vaccinera sig enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer mot Covid-19 kommer hädanefter inte att kunna få anställning inom någon verksamhet på Orsa kommun. Skälet till detta är att skydda sköra och speciellt utsatta personer, brukare, elever, medarbetare och medborgare. Beslutet gäller inte redan anställda.

En hand med blå handske håller i vaccinspruta. I bakgrunden bild på coronavirus i microskåp. Foto. 

Orsa kommun har ett ansvar enligt arbetsmiljölagen att vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagare utsätts för ohälsa eller olycksfall. Tillsammans med de fackliga organisationerna har kommunen i skyddskommittén tagit fram risk- och konsekvensanalyser för både införande av vaccinationskrav och alternativet att man inte inför vaccinationskrav vid nyanställning. Orsa kommun bedömer att riskerna med att anställa ovaccinerad personal är betydande vad gäller smittspridning inom omsorg, förskola, skola och övrig kommunal verksamhet. Undantagna från kravet på full vaccinering är de som av medicinska skäl ej kan vaccinera sig.

Kravet gäller alla kommunens verksamheter

Orsa kommun är en liten kommun där medarbetarna samverkar över verksamhetsgränserna. Detta innebär att även om medarbetare inte har direkt kontakt med sköra personer så har man det indirekt. Av den anledningen anser kommunen att det är mycket viktigt att kravet på fullvaccinering vid nyanställning gäller samtliga verksamhetsområden inom Orsa kommun.

Beslutet togs i kommunens strategiutskott den 7 december och gäller från och med 13 december 2021.

Senast uppdaterad: 9 december 2021