Löva strand – framtidens boendeområde i Orsa

För att möta efterfrågan på attraktiva bostäder planerar Orsa kommun för ett nytt naturnära bostadsområde – Löva strand. Området kommer ligga vid Orsasjön, med de blå bergen som en fond och endast fem kilometer från centrala Orsa.

Utsikt över Orsasjön i Styversbacke.

Efterfrågan på boende ökar och kompetensbehovet hos Orsas företagare är stort. Inflyttning behövs och fler bostäder är av vikt för Orsas fortsatta utveckling. Att kunna erbjuda olika boendetyper i eftertraktade lägen är en förutsättning för ett starkt Orsa även i framtiden.

Viktigt för utvecklingen av Orsa

Vi ser trenden att fler och fler önskar en vardag med närhet till natur och friluftsliv.

- Vår region har mycket att erbjuda, och i området Löva Strand kommer man få både närhet till skogen, Orsasjön och fantastisk utsikt, säger Mikael Thalin (C) kommunstyrelsens ordförande

Fokus för Löva strand är att skapa ett boendeområde som är attraktivt under lång tid framöver. Det ska finnas förankring i bygden men samtidigt kännas framåtriktat för kommande generationer. Därav kommer ett gestaltningsprogram tas fram för att säkerställa funktion och form i området.

- Vi vill skapa ett område där såväl den lilla som stora familjen kan hitta sitt drömboende. Här ska man kunna bygga sin framtid. Det digitala är en grundförutsättning i dagens samhälle så stadsnätet är naturligtvis en viktig del i Löva strand, berättar Birgitta Bogren Verksamhetschef Samhälle.

Arbete med detaljplan

Just nu pågår arbete med detaljplanen för området. Tidiga dialogmöten har hållits med närboende för att fånga upp frågor och synpunkter under planeringsfasen. Utvecklingen av Löva strand är den största exploateringen på boendemarknaden på länge i kommunen. Om alla processer löper på kan byggstart ske tidigast 2023.

- Våra företagare vittnar om ett stort kompetensbehov redan idag. Vi vet också att vi står inför demografiska utmaningar med en allt äldre befolkning. Att skapa attraktiva boendeområden som kan bidra till inflyttning i kommunen blir en viktig förutsättning för Orsas fortsatta utveckling, avslutar Mikael Thalin.

Senast uppdaterad: 18 mars 2022