Sandning av vägar

Det råder brist på sandningssalt i hela Sverige, vilket medför att kommunen har svårt att f¨å fram sandningsflis.

Bild på traktor som röjer snö

Vi är beroende av att det finns en liten mängd salt i vårt sandflis för att det inte ska frysa ihop i stora klumpar. Vi har även problem med leverans av sandningsflis då vår leverantör anlitar en entreprenör för krossning av gruset, men på grund av corona har de inte möjlighet att krossa något grus just nu. Detta har fått till följd att vi behöver hushålla med det sandningsflis som finns. Vi hoppas att problemen löser sig så fort som möjligt så att vi fortsatt kan sanda de vägar som har behov av sandning.

Orsa kommun har fått in synpunkter på att Järnvägsgatan vid Orsaskolan är spårig. Denna vägsträcka är det Trafikverket som sköter och förvaltar. Orsa kommun har påtalat bristen sedan tidigare till Trafikverket. Vi har också idag, 1 februari, varit i direkt kontakt med Svevia, som underhåller vägarna åt Trafikverket i Orsa, för att höra när det förväntas att vägen ska förbättras och fick till svar att det kommer åtgärdas idag eller imorgon.

Vi vill även meddela att Orsa kommun utförde hyvling av vägar i centrum 29-30 januari. Under de närmaste dagarna kommer det även utföras åtgärder på Stormyrgatan, Blästgatan och Lissvägen.

Frågor har också kommit varför vi inte håller ett lager för sandningsflis. Svaret är att vi har en sandficka där vi förvarar en viss mängd, cirka 200 ton sandningsflis. Vi har inte möjlighet att förvara större mängder utan beställer från vår leverantör när lagret börjar minska i vårt förråd. Kommunen förbrukar mellan 700 – 1000 ton grus per säsong. Att vi skulle hamna i en situation med brist på sandningsflis är inget som vi kunde förbereda oss på. Det beror på den pandemi vi befinner oss i, och har aldrig hänt tidigare. Vi kommer att kunna sanda de vägar som kommunen har men det är inte säker att det kommer att ske med den typ av sandningsflis som vi normalt använder.

Senast uppdaterad: 1 februari 2022