De flesta restriktionerna mot covid-19 tas bort - det här gäller i Orsa kommun

Regeringen meddelade idag att flertalet av restriktionerna mot covid-19 kommer att tas bort från och med den 9 februari. Här finns information om hur det påverkar kommunens verksamheter.

Bild på coronavirus i microskåp

De restriktioner som kommer finnas kvar efter den 9 februari är dessa:

  • Alla som är över 12 år bör vaccinera sig så snart som möjligt.
  • Stanna hemma och undvik kontakt med andra om du har symtom som kan vara covid-19.
  • Vuxna personer som inte har vaccinerat sig bör undvika trängsel och stora folksamlingar inomhus.
  • För att skydda de mest sårbara bör riskreducerande åtgärder inom hälso- och sjukvården samt äldreomsorgen finnas kvar.

  Så här påverkas Orsa kommuns verksamheter


  Verksamhetsområde Samhälle

  • Simhallen, ishallen och våra idrottshallar kommer kunna användas som vanligt, det gäller även användning av omklädningsrum. Inga begränsningar kring antal besökare kommer gälla längre, men vi vill fortsatt poängtera att besökare måste vara friska och inte ha symtom på covid -19.
  • Kulturhuset och biblioteket – begränsningar i antalet besökare tas bort. Besökare ska självklart vara friska och symtomfria.
  • Returbutiken och Sportoteket – Begränsning för antal besökare tas bort. Besökare ska självklart vara friska och symtomfria.
  • Ungdomens hus – Har haft sin verksamhet igång senaste tiden och fortsätter som vanligt. Besökare ska självklart vara friska och symtomfria.

  Verksamhetsområde Lärande (förskola, skola och fritids)

  • Ingen förändring för verksamheterna, men fortsatt viktigt att barn som har sjukdomssymtom stannar hemma.

  Verksamhetsområde Omsorg

  • Inom hälso- och sjukvård och äldreomsorg fortsätter verksamheten att jobba med åtgärder för att minska smittspridning. Arbete med smittspårning och riskreducerande åtgärder fortsätter.

  Hemarbete

  Kommunen har tagit fram en riktlinje för arbete på distans. I Orsa kommun är det endast en mindre del av de anställda som har möjligheten att jobba hemma, för vissa yrkesgrupper är den fysiska närvaron en förutsättning för att kunna utföra arbetet. Chefer har generellt inte möjlighet att i samma utsträckning arbeta hemifrån då tillgänglighet och kravet på uppsikt ligger i chefsrollen. Möjligheten att jobba hemma för de medarbetare som har jobb som tillåter det kommer att finnas kvar, men distansarbete sker alltid i samråd med medarbetarens chef.

  Sjukintyg

  Kommunen har beslutat om att tillfälligt slopa kravet på läkarintyg från dag 8 för sjuka medarbetare. Vårdcentralerna i länet upplever ett högt tryck på läkarintyg från dag 8 för att få sjuklön utbetalad av arbetsgivarna. Därför vädjar Regionen till kommunerna att slopa kravet tillfälligt. Beslutet i Orsa kommun gäller till dess att nya rekommendationer kommer från Region Dalarna.

  Möten

  Våra politiska möten kommer från och med den 9 februari genomföras på plats och inte på distans.

  För tjänstemannaorganisationen går det att välja om man vill ha möten fysiskt eller digitalt, men undvik hybridmöten (att några träffas fysiskt och någon/några är med digitalt) så långt möjligt för att hålla så bra och effektiva möten som möjligt.

  Kravet på vaccinering vid nyanställning

  Kommunen anpassar sin verksamhet efter gällande lagkrav och regler. Om covid -19 inte längre klassas av myndigheterna som en allmänfarlig sjukdom behöver vi se över kravet på vaccinering vid nyanställning. Frågan kommer att utredas och lyftas på kommunens strategiutskott.

  Vaccinationer i Orsa

  Orsa vårdcentral har meddelat att de kommer att fortsätta med drop-in vaccinering på Skeer på fredagar mellan klockan 10 - 12 och 13 - 15 ett tag framöver. Det går även att boka tid för vaccination till dessa tider på 1177.se Länk till annan webbplats..

  Senast uppdaterad: 4 februari 2022