Området där det är förbjudet att dricka alkohol utökas

Från och med den 21 februari har området där det är förbjudet att dricka alkohol på allmän plats i Orsa utökats. Det efter att kommunfullmäktige den 14 februari beslutat att uppdatera de lokala ordningsföreskrifterna.

Brottsförebyggande Rådet (BRÅ) har uppmärksammat att det behövs en utökning av det område som berör förtäring av alkohol i de lokala ordningsföreskrifterna. Det grundar sig i att området är en naturlig mötesplats under kvällar och helger samt under olika typer av arrangemang. Kommunen planerar också att skapa en mötesplats för motorburen ungdom inom det utökade området.

Nu har kommunfullmäktige fattat beslut om att området utökas från 21 februari 2022. Det innebär inte att de lokala ordningsföreskrifterna i sig ändras utan att området där förtäring av alkohol är förbjudet utökats.

Här är området som utökas

Området har utökats är Järnvägsgatan norrut, från korsningen Stormyrgatan/Järnvägsgatan och det innebär att området runt bion Röda kvarn innefattas. Området har sedan utökats öster om Järnvägsgatan. Området längs Moravägen och området runt Willys, Ica, Cirkel K och Macken innefattas.

På kartan nedan kan du se var förtäring av alkohol är förbjudet (längst ner på sidan finns även karta i pdf-format)

Karta över Orsa där område där förtäring av alkohol på allmän plats är förbjuden

Det här säger de lokala ordningsföreskrifterna

Förtäring av alkohol regleras i de lokala ordningsföreskrifterna §12 på följande sätt:

”Spritdrycker, vin samt öl/cider och starköl/starkcider samt andra alkoholhaltiga drycker med en alkoholhalt överstigande 2,25 volymprocent får inte, annat än i samband med tillåten utskänkning därav, förtäras inom område som har avgränsats.”

Här kan du ta del av de lokala ordningsföreskrifterna , 1.6 MB.

Senast uppdaterad: 18 februari 2022