Befolkningen ökar i Orsa

6 918 personer bor i Orsa enligt ny statistik från SCB. Det är en ökning med 41 personer sedan 2020. Ett stort steg på vägen mot kommunens mål att antalet invånare ska öka till 7000 under 2022.

Stapeldiagram med tillväxtkurva i förgrunden. I bakgrunden sitter en person och skriver på en laptop. Foto.

- Det är mycket glädjande nyheter, det betyder mycket för skatteintäkterna och vi jobbar hårt för att trenden ska hålla i sig, säger Mikael Thalin (C) kommunstyrelsens ordförande.

Det är i åldergrupperna 35-44 och 75-84 som den största befolkningsökningen skett. Vi tappar flest i gruppen 45-54 år. Under 2021 föddes 65 barn mot 72 året innan.

Läs mer om den nya befolkningsstatistiken på SCB's webbplats. Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 24 februari 2022