Orsa får del av statliga stöd för näringslivsutveckling

39 kommuner i stödområde A, bland annat Orsa, har under perioden 2018-2021 fått ta del av statliga stöd för näringslivsutveckling. Nu är regeringen beslutat om ny projektperiod för 2022-2024 med ytterligare medel till Orsa.

Två händer håller i en liten jordhög som det växer en liten planta. Den är formad som en grön uppåtgående pil. Foto.

Under perioden 2018-2021 har Tillväxtverket betalat ut statligt stöd för näringslivsutveckling till 39 kommuner i stödområde A, bland annat till Orsa. Orsa kommun har fokuserat stödet på fyra områden; kompetensförsörjning, attraktivitet, myndighetsutövning och digitalisering. Konkret har stödet bland annat möjliggjort uppstart av Nyföretagarcentrum Norra Dalarna, fler e-tjänster, tätare samverkan med skolan och näringsliv genom företagarvecka, studiebesök med mera samt digitala insatser under pandemin, som t ex digitala företagarfrukostar. Att skapa ett attraktivare centrum har också varit en av aktiviteterna under stödperioden.

Regeringen har nu beslutat om en ny projektperiod för 2022-2024 med ytterligare 1,76 miljoner sek per år till Orsa. För den kommande perioden planeras insatser med den strategiska inriktningen ett attraktivt företagsklimat som grund. Stort fokus kommer ligga på kompetensförsörjning och bostadsförsörjning.

Besöksnäringsfrågor, attraktivitet, myndighetsutövning och digitalisering är fortsatt också högt prioriterat.

- Kompetensförsörjning är en brännande fråga för många företagare i Orsa och att vara en attraktiv bostadsort som helhet blir en viktig del i utvecklingen av kommunen för att attrahera ny kompetens, säger Birgitta Bogren, verksamhetschef samhälle.

- Vi planerar bland annat för en utveckling av webben där vi kan samla och presentera allt kopplat till att bo, arbeta och leva i Orsa på ett bättre sätt. Vi ska också ta ett omtag för att välkomna nyinflyttade till kommunen, berättar Linn Löfman, näringslivsutvecklare.

De statliga bidragen planeras också fortsatt användas för aktiviteter kopplat till näringslivet och skolan, som företagarvecka, studiebesök, föreläsningar och liknande. Att utveckla nätverksarbetet, som exempelvis företagarfrukostar, är ytterligare ett insatsområde.

- Utveckling av besöksmål i kommunen ligger även det i planen, bland annat vill vi tillgängliggöra Storstupet och Helvetesfallet, säger Klaus Csucs, näringslivsutvecklare.

Medlen från Tillväxtverket förstärker vårt redan offensiva arbete inom näringslivsområdet, vilket är viktigt för kommunen utveckling, säger Mikael Thalin (C), kommunstyrelsens ordförande.

Senast uppdaterad: 25 februari 2022