Nu kan du ansöka om bygglov via e-tjänst

Mora, Orsa och Älvdalen kommuner byter system för hantering av bygglov och erbjuder nu möjligheten att ansöka via en ny e-tjänst.

En man bygger grunden till en byggnad. Han står på knä på gräset och borrar i en träbjälke. Foto.

Nu blir det enklare att ansöka om bygglov och du kan följa hanteringen av ditt ärende under hela handläggningstiden. Det nya systemet bidrar även till att vi kan återkoppla till dig snabbare.

Det här kan du utföra via vår nya e-tjänst:

 • Söka bygglov och anmäla andra byggärenden
 • Komplettera pågående byggärende
 • Begära startbesked
 • Ansöka om slutbesked
 • Följa dina byggärenden
 • Lämna svar vid hörande av grannar
 • Ta del av beslut som sökande och kontrollansvarig
 • Ta del av beslut som granne/sakägare
 • Skicka meddelande till handläggare
 • Anmäla kontrollansvarig
 • Ansöka om grävtillstånd
 • Hantera grävstillstånd
 • Lämna in klagomål på fastighet/byggnad
 • Anmäla installation av värmepump

På grund av systemändringen kan det inledningsvis uppstå störningar som kan påverka handläggningstiden. Vi ber om förståelse för det.

Här hittar du vår nya e-tjänst Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 7 mars 2022