Vaccinationskrav vid nyanställning kommer endast gälla omsorgen

Kravet på vaccinering vid nyanställning kommer från och med den 1 april endast gälla för omsorgsverksamheten i Orsa kommun. Vaccinationskravet för övriga nyanställningar upphör när covid -19 inte längre klassas som en allmänfarlig sjukdom.

Provrör med texten covid -19. Foto. 

I december 2021 beslutade strategiutskottet i Orsa kommun att alla nyanställda skulle vara fullvaccinerade enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Undantaget var personer som kunde visa läkarintyg på att de av medicinska skäl inte kan vaccinera sig. Kravet gällde från och med 13 december.

Covid -19 inte längre samhällsfarlig sjukdom

Från och med den 31 mars 2022 kommer inte covid -19 anses vara en samhällsfarlig sjukdom enligt smittskyddslagen. Regeringen har dock beslutat att sjukdomen fortsatt ska vara en anmälningspliktig sjukdom och hållas under uppsikt. Hälso- och sjukvården samt omsorgen ska under en tid framöver arbeta med särskilda riskreducerande åtgärder för att minska risken för smitta för att skydda de sköraste i vårt samhälle.

I Orsa kommun arbetar en stor del av personalen med sköra personer, till exempel inom omsorgen. Kommunen vill därför fortsatt ställa krav på att man ska vara fullvaccinerad för att få anställning där. Kommunen har också ett ansvar enligt arbetsmiljölagen att jobba förebyggande för att medarbetare inte utsätts för ohälsa eller olycksfall.

Risk- och konsekvensanalys

Kommunens ledningsgrupp har gjort en risk- och konsekvensanalys för att bedöma riskerna om kravet på vaccination tas bort. I analysen gick ledningsgruppen igenom kommunens alla verksamheter. Analysen har också behandlats i central samverkan med kommunens huvudskyddskommitté.

Beslut i strategiutskottet

Utskottet för strategi beslutade under sitt möte den 29 mars att fortsatt ställa krav på att nyanställda inom omsorgen ska vara fullvaccinerade enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att få anställning. Undantag görs för nyanställda som kan uppvisa läkarintyg på att de av medicinska skäl inte kan vaccineras. Kravet gäller till och med den 31 december 2022. Vaccinationskravet för övriga nyanställningar upphör 31 mars.

– Covid -19 är en allvarlig sjukdom för äldre sköra personer. Därför ligger vaccinationskravet vid nyanställningar i omsorgen kvar som en av våra riskreducerande åtgärder, säger Mikael Thalin (C), kommunalråd och ordförande i strategiutskottet.

Senast uppdaterad: 29 mars 2022