Christina Bengts och Rune Kåhlén blev årets miljöpristagare

Mora Orsa miljönämnd har beslutat att utse Christina Bengts och Rune Kåhlén till miljöpristagare 2022.

Öppet landskap i byn Torrvål. Foto: Christina Bengts

Landskapet i Torrvål som Christina och Rune vårdat. Fotograf: Christina Bengts

Pristagarna Christina och Rune får priset för att med sitt engagemang, entusiasm, kunskap och idoga arbete under många år återskapat och skött ett öppet kulturlandskap i byn Torrvål.

Miljöpriset på 10 000kr delas ut årligen och är avsett att stödja och uppmuntra ett aktivt engagemang som bidrar till en ekologisk hållbar utveckling i kommunen. Priset delas ut under kommunens nationaldagsfirande den 6 juni.

 

Senast uppdaterad: 4 maj 2022