Orsaborna gillar Orsa

Orsaborna tycker i stort sett att Orsa är en bra plats att bo på. I alla fall om man får tro den attitydundersökning som SCB genomförde i slutet av fjolåret. 1000 personer fick frågor om Orsa, 347 svarade, vilket ligger kring rikssnittet för undersökningen.

Flygfoto över centrala Orsa från Orsasjön.

Flygbild över Orsa. Foto: Kola Productions AB

Statistiskt säkert är att Orsa upplevs som en trygg kommun att bo i. Där ligger vi klart över genomsnittet. 96 % av de som svarat tycker att Orsa är en bra plats att bo på och 87,4 % tycker att kommunen sköter sina verksamheter bra vilket också är över snittet. Sämre ställt är det med hur man upplever sin möjlighet att påverka kommunens beslut – även om det även där är bättre än medelvärdet i riket. Det är också en av de frågor där antalet svar är mindre och några av frågorna har fått för få svar för att man ska dra några riktiga slutsatser om det.

- Medborgarundersökningen är en av de verktyg vi har för att utveckla kommunen, säger kommunalrådet Mikael Thalin (C). Genom den får vi en vink om vad folk tycker. Men det är inte den enda undersökningen vi lutar oss mot. Den har en stor slagsida mot medborgare över 50 år som bott här ganska länge. Den behöver kompletteras, inte minst vad gäller ungdomar och nya svenskars åsikter, men är ändå en viktig pusselbit i arbetet med att göra Orsa bättre.

Fakta

I SCB:s medborgarundersökning får kommunens invånare tycka till om sin kommun och dess verksamheter. Några av de områden som undersöks är skola och omsorg, boende och boendemiljö, trygghet i samhället, jämlikhet och integration samt förtroende.

Till SCB:s medborgarundersökning 2021 Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 1 juni 2022