Planering inför Orsa kommuns budget 2023

Strategiutskottet beslutade under tisdagen om de ekonomiska ramarna inför 2023. Ramarna utökades med 4,9 procent jämfört med budgeten 2022 vilket innebär att den totala budgetramen för kommunen blir 478 miljoner kronor.

Kassapersonal räknar pengar med hjälp av miniräknare.

Förutsättningarna inför budget 2023 är att skatteintäkterna ökar mer än enligt tidigare prognoser. Men samtidigt ökar pensionskostnader, inflation och räntor. Detta ger att köpkraften förväntas minska. De demografiska prognoserna för Sverige visar att de allra äldsta, gruppen invånare som är 80 år eller äldre, kommer att öka mer än den arbetsföra gruppen vilket medför arbetskraftsbrist.

Ökade budgetramar 2023

Orsa kommuns förslag till budgetramar utökas med 4,9 procent inför 2023 jämfört med budget 2022. Efter den senaste skatteprognosen innebär förslaget ett budgeterat resultat om 1,5 % av skatteintäkterna vilket motsvarar kommunens ekonomiska riktlinjer för 2023.

Den 20 juni kommer kommunstyrelsen att ta det slutgiltiga beslutet om de ekonomiska ramarna. Utifrån de beslutade ekonomiska ramarna kommer kommunchefen få i uppdrag att tillsammans med cheferna för de olika verksamhetsområden ta fram ett förslag till budget för 2023.

Senast uppdaterad: 7 juni 2022