Trygghetspunkter i händelse av kris

Orsa kommun jobbar just nu med att ta fram trygghetspunkter. Trygghetspunkter är utpekade platser dit människor kan vända sig för att få information vid eventuella kriser eller störningar i samhället när våra vanliga kommunikationskanaler inte fungerar. 

Person med varselväst med texten Orsa kommun. Foto.

Om det skulle hända något i Orsa kommun, till exempel ett längre ström-, vatten- eller telefoniavbrott eller en större brand, så har kommunen ansvar för information till de personer som befinner sig inom kommunen.  Trygghetspunkter är platser där kommunen och andra aktörer kan dela information och hjälpa till med det mest nödvändiga.

Orsa kommun jobbar just nu med att ta fram en plan för var dessa trygghetspunkter ska ligga, vilken utrustning som ska finnas vid respektive ställe och vilken typ av service som ska finnas på plats.

Bemannad med personal

Trygghetspunkten ska vara bemannad med personal som jobbar med samordning, kriskommunikation och logistik.

Mer information om trygghetspunkterna kommer efter sommaren.

– Att vi tydliggör var trygghetspunkterna finns och vilken hjälp man kan förvänta sig om man besöker dom i händelse av kris är en av åtgärderna som Orsa kommun gör i arbetet med att stärka det civila försvaret, säger säkerhetsskyddschef och beredskapssamordnare Linda Björck - Jansson. 

Senast uppdaterad: 30 januari 2023