Vi vill ha din hjälp – Tyck till i SCB:s medborgarundersökning

Publicerad: 22 augusti 2022 Uppdaterad: 27 februari 2023

Sista veckan i augusti går SCB:s medborgarundersökning ut till 1 000 Orsabor. Om du är en av dem – ta chansen att påverka Orsas framtid.

Är du utvald?

Sista veckan i augusti går SCB:s medborgarundersökning ut till 1 000 Orsabor. Om du är en av dem – ta chansen att påverka Orsas framtid.

I SCB:s medborgarundersökning får du berätta vad du tycker om Orsa genom att besvara frågor om till exempel skola, omsorg, bostadsmiljö, trygghet, förtroende och integration.

När du deltar i undersökningen bidrar du med värdefull information om vår kommuns verksamhet. Information som gör det möjligt för kommunen att förbättra sina verksamheter och för våra politiker att fatta bra beslut om Orsa framtid.

Ditt deltagande är frivilligt, men viktigt! Ju fler som svarar på enkäten, desto bättre och säkrare blir undersökningen som underlag för kommunens förbättringsarbete.

Mer om SCB:s medborgarundersökning:

  • SCB:s medborgarundersökning är en attitydundersökning som görs på uppdrag av Sveriges kommuner
  • Hur många som får svara på enkäten beror på kommunens storlek
  • Enkäten kan besvaras via pappersenkät eller via webben – sista svarsdatum framgår av det brev du får i din postlåda
  • Utöver svenska går det att besvara enkäten på engelska och arabiska
  • Slumpmässigt urval tillämpas – vilka som får svara på enkäten avgörs av slumpen
  • Dina svar är anonyma.
Senast uppdaterad: 27 februari 2023