Preliminärt valresultat i Orsa

Publicerad: 13 september 2022

Valet är genomfört och nu finns ett preliminärt valresultat. Det dröjer dock ett tag innan de politiska företrädarna för den kommande mandatperioden i Orsa kommun är på plats.

Ordförande slår klubban i bordet för beslut. Foto.

På Valmyndighetens webbplats val.se Länk till annan webbplats. kan du se det preliminära valresultatet för Orsa. Inom cirka två veckor efter valdagen publiceras det slutliga resultatet för kommunen.

Valet 2022 - tidplan för mandatfördelning och tillsättande av ledamöter i styrelser och nämnder

Datum

Händelse

12 september

Länsstyrelsen påbörjar den slutliga rösträkningen. Då räknas även personrösterna. Valet till riksdagen räknas först, sedan valet till kommunfullmäktige och sist valet till regionfullmäktige.

14 september

På onsdagen efter valdagen räknar kommunernas valnämnder sena förtidsröster. Vid behov kan räkningen förlängas till torsdagen. De räknade rösterna lämnas till Länsstyrelsen så att rösterna kan räknas även under den slutliga rösträkningen.

Inom två veckor efter valdagen

När Länsstyrelsen räknat klart genomförs sedan den slutliga fördelningen av mandat mellan partierna och ledamöter och ersättare utses till kommunfullmäktige.

24 oktober

De nya kommunfullmäktigeledamöternas första sammanträde. Då utses fullmäktiges ordförande och två vice ordföranden men även vilka som ska ingå i valberedningen.

12 december

Kommunfullmäktige utser vilka som ska företräda partierna i alla kommunens nämnder, kommunstyrelsen, bolagsstyrelser och stiftelser.Senast uppdaterad: 13 september 2022