Nya ekonomiska kalkyler för särskilda boendet Slipstenen

Publicerad: 19 september 2022

Det kommunala bolaget Orsa Lokaler AB (OLAB) jobbar nu med att ta fram ekonomiska kalkyler för det planerade särskilda boendet Slipstenen. Kalkylerna bygger på verksamheternas behov och önskemål och analys av kalkylerna kan göra att byggplanerna uppdateras.

3D-skisser över nya särskilda boendet Slipstenen.

 Kommunen planerar att bygga ett nytt särskilt boende, Slipstenen, med 90 lägenheter för permanentboende och 18 lägenheter för korttidsboende. Boendet ska ligga på Storgärdet i centrala Orsa.

Just nu arbetar OLAB med att ta fram ekonomiska kalkyler för bygget. De ekonomiska kalkylerna bygger på de behov som kommit fram under projekteringen och vad verksamheterna har efterfrågat. De ekonomiska kalkylerna kommer att ge en indikation på kostnaden för bygget och vad som eventuellt bör förändras. En utvärdering av projektet kommer att genomföras utifrån de ekonomiska kalkylerna.

– Tyvärr kan vi inte gå ut och berätta offentligt om de ekonomiska kalkylerna och vad de säger oss rent konkret. Det skulle sätta oss i en dålig situation inför att vi sedan ska upphandla en entreprenör för bygget. Och det är viktigt att vi har med rätt förutsättningar när vi lägger ut anbudsförfrågan. Men det vi kan säga i stort är att kalkylerna ryms inom kommunens investeringsplan, säger Roland Fållby, vd för OLAB.

Avvaktar upphandling

Det ekonomiska läget gör det inte helt lämpligt att lägga ut ett förfrågningsunderlag för upphandling av entreprenör för själva bygget just nu. Kommunen avvaktar att priser för material och bostadsmarknaden ska stabilisera sig. Upphandlingen kommer att starta tidigast årsskiftet 2022/2023

Vad händer i projektet?

Förutom de ekonomiska kalkylerna pågår följande arbete i projektet med Slipstenen:

  • Uppdatering av visningslägenheten
    Förra hösten visade kommunen upp en så kallad mock-up, det vill säga en fullskalig modell av en lägenhet som byggs utifrån verksamhetens önskemål. Medarbetare inom omsorgen och även allmänheten fick lämna synpunkter på visningslägenheten och nu håller den på att uppdateras efter synpunkterna.
  • Bygglovshantering
    OLAB har lämnat in en bygglovsanmälan för bygget på Storgärdet till Miljö- och byggnadsförvaltningen. Under processen kommer bolaget behöva svara på frågor kring det planerade bygget.

Planerad byggstart för boendet är hösten 2023 och beräknad inflyttning januari 2027.

Senast uppdaterad: 19 september 2022