Hållbart arbetsliv inom vård och omsorg i Orsa kommun

Publicerad: 23 september 2022 Uppdaterad: 23 mars 2023

Omsorgens medarbetare fick under måndag och tisdag lyssna till föreläsaren och författaren Christina Stielli. Föreläsningen handlade om att skapa förståelse för hur vi kan må bättre, klara av förändringar, hantera stress, samarbeta mer framgångsrikt, ha kul på jobbet och inte minst hitta motivationen.

Christina Stielli föreläser för omsorgens personal på Röda kvarn.

Christina Stielli, föreläsare och författare.

– Föreläsningen på Röda kvarn är en del av en satsning som vi gör för att främja ett hållbart arbetsliv, säger Linda Fredriksson, enhetschef inom hälso- och sjukvård. Vi har blivit beviljade statsbidrag för att förbättra arbetssituationen för våra medarbetare inom hälso- och sjukvården och äldreomsorgen. Vi kommer även att driva ett projekt för omvårdnadspersonalen tillsammans med företagshälsovården.

Återhämtningsbonus till vård och äldreomsorg

Orsa kommun har ansökt och blivit beviljade statsbidrag från Socialstyrelsen Länk till annan webbplats. för att främja ett hållbart arbetsliv inom vård och omsorg. Syftet med bidraget, som kallas återhämtningsbonusen, är att förbättra arbetssituationen för de anställda inom hälso- och sjukvården och äldreomsorgen. Den pågående pandemin har inneburit en utmaning för vårdens och äldreomsorgens medarbetare. Många har arbetat under både fysiskt och psykiskt ansträngande förhållanden under lång tid.

Senast uppdaterad: 23 mars 2023