Slutligt resultat för valet till kommunfullmäktige

Publicerad: 30 september 2022

Nu har länsstyrelsen räknat alla röster och det finns ett slutligt valresultat i Orsa kommun. Länsstyrelsen har också fastställt alla mandat och vilka kandidater som tar plats i kommunfullmäktige under de kommande fyra åren.

Tingshuset fotat från tingsghusparken.

Valresultatet presenteras på valmyndighetens webbplats Länk till annan webbplats., under fliken slutligt valresultat. Där går det även att se en lista med alla invalda ledamöter.

De nya kommunfullmäktigeledamöternas första sammanträde hålls den 24 oktober. Då utses fullmäktiges ordförande, vice ordförande och andre vice ordförande men även vilka som ska ingå i valberedningen.

Den 12 december utser kommunfullmäktige vilka som ska företräda partierna i alla kommunens nämnder, kommunstyrelsen, bolagsstyrelser och stiftelse.

I januari 2023 utser kommunstyrelsen vilka som ska företräda partierna i styrelsens utskott.

Senast uppdaterad: 30 september 2022