Så agerar kommunen och polisen på skadegörelsen i Orsa kommun

Publicerad: 6 oktober 2022 Uppdaterad: 11 april 2023

Omfattande skadegörelse har drabbat kommunen, företagare och privatpersoner den senaste tiden. Nu sätter Orsa kommun in bevakning av olika platser och polisen ökar närvaron i kommunen.

Kommunalråd Mikael Thalin,  säkerhetsskyddschef  och beredskapssamordnare Linda Björck-Jansson och  kommunpolis Johan Hed står på trappen till kommunhuset i Orsa.

Mikael Thalin (C) kommunstyrelsens ordförande, Linda Björck-Jansson, säkerhetsskyddschef och beredskapssamordnare och Johan Hed, kommunpolis.

Sedan mitten av september har omfattande skadegörelse drabbat kommunen, företagare och privatpersoner. 18 händelser har polisanmälts, det handlar om inbrott och skadegörelse i fastigheter med stenkastning mot fönster. Kommunen och polisen har just nu tätare samverkan för att kunna lösa problemet.

– Det är helt oacceptabelt med all denna meningslösa och kostsamma skadegörelse som drabbar företagare och kommun. Tillsammans med polisen vidtar vi nu ett antal åtgärder för att komma till rätta med problemen. Som Orsabo har du en viktig roll att vara uppmärksam och anmäla misstänkta händelser till polisen, säger Mikael Thalin (C) ordförande i kommunstyrelsen.

Disskusion i Brottsförebyggande rådet, BRÅ

Under torsdagen träffades kommunens brottsförebyggande råd, BRÅ. I BRÅ finns representanter från kommunen i form av politiker, kommunledning, säkerhetsskyddschef och beredskapssamordnare, fastighetsbolaget Orsa Lokaler och Brandkåren. Där finns även representanter från Polisen och näringslivet. BRÅ diskuterade den lägesbild som kommunens lägesbildsgrupp presenterade.

Kommunpolis Johan Hed informerade om att områdespoliser kommer att börja patrullera i Orsa och att ett antal samverkansmöten är inplanerade med olika aktörer.

Kommunen köper in bevakning

Orsa kommun har beslutat att med kort varsel upphandla rondering, det vill säga bevakning via ett bevakningsföretag. Bevakningsföretaget kommer att röra sig i kommunen för att skapa trygghet och bevaka olika platser, både kommunala och andra platser.

Polisen utreder brott

Polisen har inlett förundersökning i ett flertal av de anmälningar som kommit in.
– Utredningsläget kring dessa anmälningar är gott, säger Johan Hed, kommunpolis i Orsa.

Så kan du hjälpa – tipsa om du ser något

Tips från invånare är ofta helt avgörande för att polisen ska kunna kartlägga brottslighet eller se delar och helhet i ett brottsmönster. Du som ser något avvikande, kontakta polisen via polisens webbplats Länk till annan webbplats. eller ring 114 14. Blir du vittne till någon akut händelse eller ett pågående brott, ring 112.

Senast uppdaterad: 11 april 2023