Centerpartiet och Socialdemokraterna bildar politisk majoritet i Orsa kommun 2022-2026

Publicerad: 20 oktober 2022

Det blir Centerpartiet (C) och Socialdemokraterna (S) som kommer att styra kommunen den kommande mandatperioden. Den nya majoriteten samlar 18 av de 31 mandaten i kommunfullmäktige. Fokus blir på frågor som rör företagsklimatet, skola, äldreomsorg, aktiv fritid, bostadsförsörjning och ett tryggt samhälle.

Mikael Thalin och Magnus Bjurman utanför kommunhuset i Orsa vid en pressträff

Mikael Thalin (C) och Magnus Bjurman (S) utanför kommunhuset i Orsa

Så här skriver den nya majoriteten i ett pressmeddelande:

”Läget i vår omvärld kommer att ställa kommunen inför stora utmaningar inte minst när det gäller den kommunala ekonomin. En viktig utgångspunkt för majoritetens arbete är en ansvarsfull ekonomisk politik. Möjligheten att genomföra investeringar och satsningar ska kontinuerligt bedömas utifrån de ekonomiska förutsättningarna.

Det är viktigt med samarbete för Orsas bästa. Vi kommer att sträva efter samsyn och medverka till ett bra debattklimat med alla partier i kommunfullmäktige. Självklart fortsätter vi den goda traditionen att erbjuda oppositionen vice ordförandeposter i styrelser och utskott.

Några viktiga områden i överenskommelsen:

  • I samverkan med det lokala näringslivet arbeta offensivt för att nå Sveriges bästa företagsklimat
  • Barn och unga ska ges de bästa förutsättningarna till kunskap och lärande så att varje individ kan nå sin fulla potential.
  • Öka möjligheten till en aktiv fritid som stärker folkhälsan och höjer kommunens attraktivitet
  • Fullfölja projekt Slipstenen och skapa ett särskilt boende med hög kvalitet för de äldre och bra arbetsmiljö för personalen.
  • Jobba aktivt med bostadsförsörjning och se till att det finns detaljplaner för både villor och flerbostadshus i attraktiva lägen.
  • Orsa ska vara ett tryggt, öppet och tolerant samhälle med bra tillgång till polis.

Mikael Thalin (C) föreslås bli ordförande i kommunstyrelsen och kommunalråd för ytterligare en mandatperiod.

– Det känns bra att vi har en stabil majoritet när vi förväntas gå in i en tuff period ekonomiskt. Samtidigt har vi en bra agenda för vad vi vill göra för de kommande åren, där jag bedömer att vi har samsyn med övriga partier i de flesta frågor.

Magnus Bjurman (S) föreslås bli 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen och ordförande i utskottet för Samhälle.

– Vi har många gemensamma frågor mellan våra partier och vi Socialdemokrater har fått stort gehör för frågor som vi tycker är viktiga som arbetsmiljö för personalen inom vård och omsorg och en aktiv och kontinuerlig dialog med föreningslivet”

Senast uppdaterad: 20 oktober 2022