Produktionsbolag satsar på stora kulturevenemang på folkparken Skeer

Publicerad: 1 november 2022 Uppdaterad: 2 maj 2023

Nystartade bolaget Orsa Kompaniet AB kommer att hyra Skeer under de kommande fem åren. Företaget ska satsa på att ordna konserter och teater på folkparken och hoppas kunna locka både orsingar och långväga gäster till sina kulturevenemang.

Vy över folkparken Skeer. Orsasjön skymtar i bakgrunden.

Orsa lokaler AB (OLAB), det kommunala fastighetsbolaget som ansvarar för lokalerna på Skeer, har fått en förfrågan om att hyra ut folkparken under de kommande fem åren. OLAB bedömer att uthyrningen kommer att skapa arbetstillfällen och öka besöken i Orsa, vilket gynnar både näringslivet och framför allt turistnäringen i kommunen.

Orsa Kompaniet AB – planer för kulturevenemangen i Orsa

Bakom produktionsbolaget Orsa Kompaniet står tre produktionsbolag med lång erfarenhet av teater- och konsertproduktion; Lifeline Entertainment, Villman Produktion och Sterescope Music. Bolaget vill producera längre sommarspel, komedier, revyer och dramaproduktioner, men även konserter. Fokus är på evenemang under sommarhalvåret, men förhoppningen är att kunna ta emot turnerande teaterproduktioner under vår och höst och även ordna julspel och julmarknader på sikt.

– Det känns bra att få in en seriös aktör som vill utveckla Skeer. Det är avgörande för att vi ska kunna ha kvar vår folkpark och det kan skapa nya arbetstillfällen i kommunen. Skeer ligger mig varmt om hjärtat, det finns ingen vackrare folkpark i hela Sverige och det kul att det nu blir aktiviteter där igen, säger OLAB:s styrelseordförande Bernt Westerhagen (C)

Renovering av Skeer krävs för uthyrning

För att kunna hyras ut och bli ett attraktivt område för kulturevenemang måste Skeer rustas upp. Bland annat behöver utescenen renoveras och anpassas efter myndighetskrav. Kostnaden för upprustningen är 5 miljoner kronor.

OLAB anser att det finns en risk för att fastighetens värde måste skrivas ner efter uthyrningskontraktet gått ut. Men då OLAB har en god ekonomi så fattade kommunfullmäktige ett beslut i september 2019 om att kommunen inte ska ge det kommunala bolaget någon underskottstäckning för näringsfastigheter. När det gäller Skeer bedömer kommunen att OLAB har eget kapital för att själv hantera ett eventuellt underskott på fastighetens värde.

Beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutade vid sitt möte den 31 oktober att ställa sig positiva till utvecklingen av Skeer i och med satsningen på kulturevenemang. Kommunstyrelsen beslutade också att inte bevilja kostnadstäckning för eventuella framtida underskott till OLAB avseende Skeer utifrån ett beslut som fattats om detta i kommunfullmäktige 2019.

Hyreskontrakt skrivs under hösten

OLAB och hyresgästen, produktionsbolaget Orsa Kompaniet AB, kommer under hösten att skriva ett hyresavtal. Om allt går som planerat kommer kulturevenemangen på Skeer att starta redan till sommaren 2023.

Senast uppdaterad: 2 maj 2023