Beläggningsarbeten på flera vägar

Publicerad: 18 november 2022 Uppdaterad: 22 maj 2023

Just nu pågår slutfasen av årets arbeten med asfaltering av flera vägar i kommunen, ett underhållsarbete som fortlöper årligen.

Män som jobbar med att asfaltera en väg.

Asfaltering på Malmgatan

Anneli Eriksson, trafikingenjör, berättar:
- Beläggningsarbeten är en del av kommunens löpande underhåll av gatorna. Vi fokuserar på vägar med största trafiktryck och där vägarna är i sämst skick. I vissa fall läggs hela vägsträckor om och i andra fall lagas dåliga partier av vägen. Arbetet sker hela tiden i samverkan med andra parter som verkar kring vägarna, exempelvis Nodava eller grävningar för stadsnätet. Det innebär att vi ibland tidigare- eller senareläggar underhållet av en gata för att anpassa med annan planerad grävning. Kommunens egna projekt har vi naturligtvis också med i planeringen. Till exempel SÄBO Sllipstenen som vi anpassar arbetet med Blästgatan efter.

Underhållsarbetet av gator och vägar i kommunen fortlöper årligen.

Senast uppdaterad: 22 maj 2023