Ny näringslivsstrategi ska göra företagsklimatet i Orsa mer attraktivt

Publicerad: 24 november 2022 Uppdaterad: 11 januari 2023

Under de kommande fyra åren ska Orsa kommun jobba utifrån en ny näringslivsstrategi. Fokus är att få alla delar av kommunen att engagera sig i att skapa Sveriges bästa företagsklimat och förbättra kommunens service.

Person håller i en växt som är formad av en pil som pekar uppåt.

I en liten kommun som Orsa är varje enskild företagare viktig. Företagen anställer och skapar värde, och enskilda individer med driv och engagemang kan göra stor skillnad.

Den nya näringslivsstrategin ska tydliggöra kommunens prioriteringar för att göra företagsklimatet i kommunen ännu mer attraktivt. Utvecklingen bygger på samarbete och dialog.

– Företagen är motorn i samhället och utgör grunden för välfärdens finansiering så vi kan bedriva äldreomsorg, skola och annan kommunal service. Därför är ett bra företagsklimat så viktigt och har högsta prioritet. Strategin pekar ut riktningen för hur vi ska nå målet Sveriges bästa företagsklimat, säger kommunstyrelsens ordförande Mikael Thalin (C).

Prioriterade områden 2023–2026

De utvecklingsområden som kommer att prioriteras i arbetet med näringslivsstrategin de kommande åren är

  • kompetens- och bostadsförsörjning
  • förenkling av rutiner kring myndighetsutövning och förbättring i bemötande, service, kommunikation och upphandling
  • besöksnäring.

Utöver dessa prioriterade områden ska kommunen också jobba med

  • lokal infrastruktur
  • digitalisering genom utveckling av e-tjänster
  • företagsutveckling genom aktiviteter som underlättar och stimulerar företagande.

Det är näringslivskontoret och verksamhetsområde samhälle som ansvarar för att hålla ihop arbetet med strategin, men alla verksamheter och kommunala bolag bidrar på olika sätt med olika aktiviteter och insatser. För att konkretisera strategin kommer en gemensam aktivitetsplan för alla kommunens verksamheter att tas fram.

– För att nå målet om att skapa Sveriges bästa företagsklimat så kommer vi att besöka och lära av de kommuner som ligger före oss. Men det är viktigt att påpeka att allt arbete med företagsklimatet görs i nära samverkan med våra företag. Det är bara tillsammans som vi kommer framåt, säger samhällschef Birgitta Bogren.

Kommunstyrelsen beslutade under sitt möte den 21 november att godkänna den nya strategin, men slutgiltigt beslut kommer att fattas av kommunfullmäktige.

Senast uppdaterad: 11 januari 2023