Unga kommunutvecklare presenterade sitt arbete för kommunstyrelsen

Publicerad: 25 november 2022

Orsa kommun har under flera år anställt feriepraktikanter som unga kommunutvecklare. Deras uppdrag är att ta fram förslag på hur Orsa kan bli en bättre kommun för unga att bo och leva i. Årets kommunutvecklare presenterade under måndagen sitt resultat för kommunstyrelsen, och fokus låg på att skapa nolltolerans för kränkningar.

Fyra unga kommunutvecklare presenterar sitt arbete för kommunstyrelsen

Ebba Got, Ruwayda Ismail, Leia Kusén och Sofia Haider som jobbat som kommunutvecklare i Orsa kommun presenterade sitt arbete för kommunstyrelsen.

Uppdraget för kommunutvecklarna hämtas ur den statistik som finns från ungdomsenkäten Lupp (lokal uppföljning av ungdomspolitiken) som ungdomar i Orsa svarar på vart tredje år. Från svaren i enkäten har politiker, kommunens ledningsgrupp och ungdomsstrateg utsett fyra fokusområden för kommunutvecklarna att jobba med. I år var dessa områden:

  • Ungas hälsa och möjlighet till ett gott liv i Orsa.
  • Trygghet och trivsel i skolan.
  • En meningsfull fritid
  • Inflytande och delaktighet.

Nolltolerans mot kränkningar – mål i kommunplan 2023

Det som framkommer i arbetet som årets kommunutvecklare gjort är att kommunen behöver jobba med att skapa nolltolerans mot kränkningar i skolan. De unga beskriver att kränkningar och nedlåtande språk har normaliserats.

Resultatet av kommunutvecklarnas arbete har sammanställts i en rapport med förslag på förbättringar i de olika fokusområdena. Rapporten har lämnats till ledningsgruppen som har delat upp uppdragen mellan olika verksamheter. Dessutom föreslås nolltolerans mot kränkningar bli ett kommunalt mål som kommer finnas med i kommunplanen 2023. (Kommunplanen är en sammanställning av kommunens mål och budget).

Målet lyder:

Orsas barn och unga upplever att de är trygga och respekterade i kommunens verksamheter.
Alla barn och unga har rätt till en trygg uppväxt och ett gott liv i Orsa. Därför ska kommunen arbeta för att inga barn och unga ska utsättas för kränkningar, mobbing och trakasserier.

Kommunfullmäktige fattar beslut om kommunplanen på sitt sammanträde 28 november.

– Vi ser allvarligt på det som våra unga har rapporterat till oss om hur de upplever sin vardag i skolan. Ingen ska behöva utstå kränkningar. Det är något som vi måste förändra omedelbart, säger kommunchef Marie Ehlin.

Senast uppdaterad: 25 november 2022